Aanpak


Om een voorstelling tot een geslaagd gezamenlijk eindproduct te maken, is een aantal zaken van belang:

  • Een gedegen voorbereiding

  •  Een zorgvuldige planning

  • Instemming van alle bij het project betrokken partijen

  • Een goede procesbewaking

  • Heldere communicatie en korte communicatielijnen

  • Een goede coördinatie

  • Commitment van de deelnemers

  • En zeker ook: gevoel voor humor

  • Samen-uit-samen-thuis

 

 

Naar de voorstelling

 

Statement 2

-   We werken vanuit gedrevenheid

    en enthousiasme

 

-   We stellen onszelf eisen als het

    gaat om

    integriteit en geloofwaardigheid

 

 

 

                Teamvorming

 

 

 

 

Je versterkt en steunt elkaar

Juist door verschillen, wisselwerking,

uitwisseling, samenwerking,

kruisbestuiving, creativiteit, positiviteit

 

^ Naar boven