Communicatie


                -   Hoe komt u over

 

      -   Hoe wilt u overkomen

 

      -   Hoe begrijpt u de ander

 

      -   Welke rol speelt interpretatie


Communicatie is altijd een dialoog, een wisselwerking:

 

Met de ander, de toehoorder, de toeschouwer

 

Met de medewerker, de teamgenoot, de klant

 

 

 

Deelnemer:

 

"Meer aandacht voor het individu:

          geeft menselijk gevoel

             en interesse weer."

 

 

^ Naar boven