Competenties en Vaardigheden

Bij samensturing speelt een aantal competenties en

vaardigheden een rol, zoals onder meer:

Competenties 

  -    Interactief leervermogen

  -   Luister- en gespreksvaardigheid                 
  -    Inlevingsvermogen   -   Sensitiviteit en sensitief gedrag
  -    Samenwerken   -   Initiatief
  -    Besluitvaardigheid   -   resultaatgerichtheid
  -    Zelfontwikkeling   -   Durf


Vaardigheden

  • Regie in eigen hand nemen / eigen regie voeren
  • (Zelf-) kritische vragen stellen en leren van de antwoorden
  • Inzicht in de invloed van houding en gedrag, woord en gebaar op de ander en vice versa
  • Verantwoordelijkheid (durven) nemen en dragen voor  eigen gedrag en handelen
  • Durven erkennen en leren van fouten
  • Vanuit een positief kritische houding constructief en oplossingsgericht meedenken
  • Haalbare doelen stellen / hebben

Positief kritische zelfreflectie:

  Van zelfkritisch vermogen via
   zelf- en samencoaching naar

                Samensturing

Zelfcoaching vergt
         een lerende attitude

         en moed en lef om jezelf
         en de ander altijd opnieuw en          continu te blijven uitdagen

 

^ Naar boven