Hóe dan?

Missie, visie en waarden
U hanteert al of niet uitgesproken en/of vastgelegd, voor uw bedrijf een missie, u heeft visie  ontwikkeld en (kern)waarden geformuleerd.
U vindt dat uw medewerkers daar achter moeten staan, ernaar moeten handelen en die uitdragen.

U wilt graag managen, en u wilt dat uw medewerkers functies zelfstandig invulling geven en hun taken zelfstandig uitvoeren en daarin samenwerken. Dan hebt u tijd voor wat er aan taken en te nemen acties op uw bordje ligt. Per slot: u bent leidinggevende en uw medewerkers zijn uitvoerenden. Goede taakverdeling, ieder zijn werk. En allen voor de klant.

Daaruit volgt de vraag: Hoe gaat u zelf om met missie, visie en waarden? En: (hoe) maakt u de vertaalslag naar concreet gedrag, handelen, omgaan met mensen, zowel intern als extern;

Eenvoudig uitgedrukt: Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Zomaar nog wat vragen

  • Hoe zit het met uw eigen positief zelfkritisch en zelfreflectief vermogen
  • Blijkt uit uw (voorbeeld)gedrag, handelen en omgaan met medewerkers en anderen wat de missie, visie en waarden zijn?
  • Bent u daarin derhalve congruent en consistent?
  • Zijn uw medewerkers op de hoogte van missie, visie en waarden
  • Zijn uw medewerkers op de hoogte van de bedrijfsdoelen
  • Hoe wéét u of uw medewerkers op de hoogte zijn
  • Biedt uw organisatie de ruimte en de mogelijkheden om het gewenste gedrag te ontwikkelen?
  • Hoe communiceert u?
  • Is er dialoog?


Anders gezegd:
Mobiliseert, faciliteert, equipeert, motiveert, stimuleert, inspireert én ondersteunt uw wijze van management uw medewerkers?

De manager als regisseur>>

 

 

Opdrachtgever:

    

  "Je hebt het voor elkaar gekregen:

   Je hebt ze zelfvertrouwen

   en zelfstandigheid gegeven!"

 

 

 

Gelijkwaardigheid

en

Dienstvaardigheid

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven