U en Triple T Community

De missie van Triple T Community:
     Mensen beter doen functioneren dan ze zelf denken dat ze kunnen;  en dat in balans met wie zij zijn.

Triple T Community adviseert en regisseert vanuit de visie:

 • Plezier en leren gaan hand in hand; niemand moet
 • Het mobiliseren van de eigen kracht van mensen
 • Hen motiveren, toerusten en het gereedschap geven die kracht positief, constructief en productief in te zetten; en haar autonoom verder te kunnen ontwikkelen en versterken;
 • Hen uitdagen grenzen te verleggen
 • Vervolgens Daring Company overbodig te maken


Waarden

 • Veiligheid voorop
 • Respect voor het individu
 • Interne klantgerichtheid en externe klantgerichtheid liggen in elkaars verlengde
 • Zowel interne als externe 'kruisbestuiving'; derhalve een continu leren en voortdurend ontwikkelen
 • Streven naar hoge kwaliteit
 • Dat kan niet anders dan met open oog en oor voor mensen

 

Geen trucjes

Daring Company leert geen kunstjes of trucjes aan, maar vaardigheden en, waar passend, technieken op basis van wat mensen zelf in aanleg meebrengen.
Dat activeert, stimuleert en beklijft beter. Het creëert de mogelijkheid om eventueel aanwezige passiviteit en negativiteit om te buigen naar positief elan.

 

Daring Company werkt vanuit een dienstvaardige en klantgerichte attitude.

Hetgeen iets anders is dan mensen naar de mond praten
Op zijn tijd respectvol en integer confronteren, getuigt van meer achting, waardering en klantgerichtheid dan dat achterwege laten.

Sensitiviteit>>

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Congruentie

 

          Beweging als basis

        Positieve verandering

 

Het gebruik van werkvormen,

ontleend aan de theaterwereld,

biedt verrassende en creatieve

invalshoeken.

 

En mogelijkheden tot

verwerven van nieuw inzicht...:

... nieuw inzicht in eigen en

andermans competenties en

communicatieve vermogens.

 

En mogelijkheden om

competenties en vaardigheden

te versterken en uit te bouwen.

^ Naar boven