wat en wie is Triple T Community 5

Originele producties

Triple T Community streeft ernaar eigen ontwikkelde en originele

muziektheaterproducties en dito voorstellingen te ontwikkelen en

tot stand te brengen;

waarbij kwalitatief hoogwaardig maatwerk leveren vanzelfsprekend is.

 

Kernteam

Daarom bestaat het multidisciplinaire kernteam van Triple T uit

5 professionals die elkaar aanvullen vanuit een eigen expertise.

 

Flexibele schil

Daarnaast is er een flexibele schil van (semi-) professionals die,

afhankelijk van het betreffende project, bij een productie aan kunnen haken en eraan meewerken.

 

Uniek

Triple T Community geeft op een unieke manier en meestal vanuit

een onverwachte invalshoek invulling aan haar opdrachten.

En doet dat altijd in samenspraak en nauw overleg met de opdrachtgever.

 
Prestatieverbetering

Aan welk project we ook werken: het gaat altijd om boven water

halen en versterken van creativiteit, positiviteit, oplossend vermogen,

en competenties en vaardigheden, welke in potentie al aanwezig zijn.

 

 

 

 

Statement

 

-   We werken vanuit gedrevenheid

    en enthousiasme

 

-   We stellen onszelf eisen als het

    gaat om

    integriteit en geloofwaardigheid

 

-   We leveren

        kwalitatief hoogwaardig maatwerk

        en professioneel vakwerk

 

-   We maken latent talent wakker

    en brengen dat in beweging

-   Het gaat dus om het versterken

    en verbeteren van de prestatie

^ Naar boven