Wat En Wie Zijn Wij

Originele producties

Triple T Community streeft ernaar eigen ontwikkelde en originele

muziektheaterproducties en dito voorstellingen te ontwikkelen en

tot stand te brengen;

waarbij kwalitatief hoogwaardig maatwerk leveren vanzelfsprekend is.

 

Team

Daarom bestaat het multidisciplinaire team van Triple T uit een aantal

professionals die elkaar aanvullen vanuit een eigen expertise.

 

Schil

Een deel van het team wordt gevormd door een flexibele schil van

(semi-) professionals die, afhankelijk van het betreffende project,

bij een productie aan kunnen haken en eraan meewerken.

 

Uniek

Triple T Community geeft op een unieke manier en meestal vanuit

een onverwachte invalshoek invulling aan haar opdrachten.

En doet dat altijd in samenspraak en nauw overleg met de opdrachtgever.

 
Prestatieverbetering

Aan welk project we ook werken: het gaat altijd om boven water

halen en versterken van creativiteit, positiviteit, oplossend vermogen,

en competenties en vaardigheden, welke in potentie al aanwezig zijn.

 

Statement 1

-   We versterken en verbeteren

    de prestatie

 

Statement 2

-   We werken vanuit gedrevenheid

    en enthousiasme

 

-   We stellen onszelf eisen als het

    gaat om

    integriteit en geloofwaardigheid

Statement 3

-   We leveren kwalitatief
    hoogwaardig maatwerk

    en professioneel vakwerk

 

-   We maken latent talent wakker

    en brengen dat in beweging    

   

^ Naar boven