De interne begeleider

 

 

 

Zelflerend vermogen en samensturende kracht, talentontwikkeling, intrinsieke motivatie, initiatief, ondernemender medewerkers....
Hoe ontwikkel en begeleid je dat soort zaken?


Borgen van samensturende en zelfcoachende vaardigheid
Om de medewerker de gelegenheid te bieden de vaardigheid blijvend in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen, is het van belang hem daarin te ondersteunen.

Het gaat om thema's als

  • Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen gedrag en handelen
  • Leren wat erbij komt kijken als je zelfkritisch en zelfcoachend vermogen en zelfsturende kracht wilt ontwikkelen cq versterken
  • Inzicht vergroten in invloed van houding-en-gedrag en woord-en-gebaar op de ander en vice versa
  • Besluitvaardigheid
  • Gespreks- en luistervaardigheid
  • Congruentie: klopt wat je doet met wat je zegt
  • Valkuilen bij interpretatieDaring Company leert geen kunstjes of trucjes aan,

maar vaardigheden en, waar passend, technieken op basis van wat mensen zelf in aanleg meebrengen. Dat activeert, stimuleert en beklijft beter.

Het geeft de mogelijkheid om eventueel aanwezige passiviteit en negativiteit om te buigen naar positief elan.

Het gaat altijd om het versterken van communicatie, samenwerking  en prestatie.

Daring Discovery © 1>>

 

U en Daring Company>>

 

 

 

Van zelfkritisch vermogen via
  zelfcoaching naar zelfsturing

Dat is niet in één dag voor elkaar

 

 

Procesmatig en resultaatgericht
                   begeleiden

 

 

Statement 1

-   We versterken en verbeteren

    de prestatie

 

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven