Leermethodiek Daring Discovery © Inleidend 2

Regisseur / Trainer
De regisseur (de begeleider) heeft de taak met het doel d.i.
het eindresultaat in het achterhoofd, de acteur, lees: de medewerker,
in wisselwerking mét die medewerker, zover te brengen dat hij
uiteindelijk zelfstandig kan 'acteren'.
Daarbij geldt: samen uit samen thuis.

Parallel met trainen
De parallel met ontwikkelen en trainen van een al dan niet complexe
vaardigheid is van daar uit wel te maken.
Immers: de trainer/adviseur heeft eveneens tot taak zichzelf
uiteindelijk overbodig te maken.

Met andere woorden:
De trainer/adviseur heeft tot taak

 • De deelnemer zo ver te brengen, dat die in staat is
  de aangeleerde vaardigheden zelfstandig en constructief
  te hanteren, te gebruiken en van nut te maken;
 • én:
  In staat is die vaardigheden zelfstandig en autonoom verder
  te ontwikkelen en waar nodig, bij te buigen, aan te passen
  en/of te versterken.

 

Regisseur én Trainer
De begeleider van Daring Company (nu: Triple T Community)

is dan ook evenzo goed regisseur en projectleider, als trainer.

Door gebruik van theatrale werkvormen zijn de workshops en

trainingen in die betekenis ook 'speelse' trainingen.

 

Waar en indien aan de orde, krijgt de deelnemer ter onderbouwing 

aspecten aangereikt uit de van toepassing zijnde theorie. 
Dus niet: eerst theorie (cognitief niveau) en dan daarna oefeningen!

             Leren door doen

 

        motivatie mobiliseren

 

           stap voor stap naar
         samensturende  kracht

  Meer ontdekken over de
 

             Daring Discovery ©    
               Leermethodiek 
     

                of zelf ervaren?

       vraag nadere informatie
                      en/of
      een oriënterend gesprek

Niet alleen zien en (be)denken,
maar voelen en ervaren wat je
zelf doet.

Niet alleen zien en (be)denken,
maar voelen en ervaren wat de
ander doet

^ Naar boven