Regie in eigen hand

Leuk: samensturing. Maar wat is dat?
Heb ik daar de vaardigheden en competenties wel voor in huis?

Jijzelf als je eigen criticus en coach:
Als je eigen criticus en coach lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en prestaties van jezelf, maar ook aan die van collega's, teamgenoten, medewerkers.
Je bevordert je zelfstandig handelen, vergroot en versterkt je daad- en slagkracht en kunt flexibeler inspelen op omstandigheden, veranderingen en het gedrag van de ander.

Lerende houding en verantwoordelijkheid

Door een lerende houding draag je bij aan ontwikkeling van je eigen potentieel en aan de ontwikkeling van de afdeling, van de organisatie.

Als jij verantwoordelijkheid durft te nemen en neemt voor jouw gedrag en je eigen aandeel in een project, bevordert dat positief en constructief samenwerken en handelen; met een beter (bedrijfs)resultaat tot gevolg.

Kritisch naar een ander kijken, is niet zo moeilijk.
Kritiek van een ander verdragen en accepteren, is niet altijd makkelijk.


Zelfkritiek

Jezelf onder de loep nemen en kritisch onderzoeken, dat is ronduit lastig.
Maar vervolgens ernaar handelen en je gedrag durven aanpassen cq veranderen: daar is lef voor nodig!

Kun je dat leren? Antwoord: ja!

Zo treed je op als je eigen coach en handel je als je eigen regisseur.

 

Zelflerend vermogen>>

 

Zelfsturing vraagt:

 

           Je bewust zijn van

                  je Identiteit:

       Weten wie en hoe je bent

 

             Weten wat je wilt

 

   Zelfkennis kun je ontwikkelen

 

Zelfsturing vraagt ook:

   Haalbare, realistische doelen

            en heldere kaders

 

   Stappen durven en kunnen

                      zetten

 

   Stappen opdelen in kleine

   stappen: hapklare brokjes

^ Naar boven