Zelflerend vermogen

Spiegel
Zelfkritiek en zelfsturing betekent jezelf een spiegel voorhouden.
En daar zelf in durven kijken.

Dus ook: jezelf kritische vragen stellen; vanuit een positieve houding.
En durven leren van de antwoorden!


Inlevingsvermogen
In de omgang met collega's, medewerkers, leidinggevenden én klanten of cliënten is inlevingsvermogen van groot belang.
Dat kun je ontwikkelen en trainen door naar gedrag en communicatie van anderen te kijken. En door je bewust te worden van hoe jij op anderen reageert; en van wat zij doen waardóór jij zo reageert;

Maar ook d.m.v. observeren hoe anderen op jou reageren; en je bv. af te vragen: wat doe ik waardoor anderen zo reageren?
Dus door zelf te kijken naar je eigen manier van communiceren en handelen.

Zo zet je stappen om op positieve en constructieve wijze verandering en verbetering aan te brengen.

Klantgerichtheid
Ervaren hoe houding en gedrag, woord en gebaar invloed kunnen hebben in communicatie, is een eerste stap op weg naar sensitiviteit en inlevingsvermogen; waardoor uiteindelijk de omgang met de klant / cliënt, intern én extern, kwalitatief versterkt wordt.

Bij het 'hoe'; en om de eerste en volgende stappen te zetten,
biedt Daring Company ondersteuning.

U en Daring Company>>

 

               De interne begeleider>>

 

 

Grenzen verkennen en verleggen:

     Verruimen van actieradius

    Creëren van nieuwe kansen
              en mogelijkheden

 

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven