Met medewerkers van een organisatie

Vormen

  • Dit kan een theaterproductie zijn.
    Maar ook bijvoorbeeld een humoristische bedrijfsfilm

Theater als metafoor

   -      Bij deze pijler gaat het met name om het hanteren en gebruiken
          van Theater als Metafoor voor issues die spelen.
          Of die ontwikkeling vragen.

          Denk aan samenwerkingsprojecten:
                    Iedereen even belangrijk in zijn/haar bijdrage aan

                    het totaal

                    Iedereen verantwoordelijk voor het eindresultaat

 

Cast én Crew

   -      Niet iedereen in een organisatie wil of kan meedoen

          als 'acteur'

          Er zijn diverse deelprojecten denkbaar, waardoor het project

          in de hele organisatie gaat leven en zijn uitwerking krijgt in alle

          geledingen

 

Voorbereiding

   -      Om een dergelijk project te kunnen realiseren

          vraagt het natuurlijk gedegen vooroverleg met beslissers en

          daartoe bevoegden binnen een organisatie

          Maar evengoed ook met potentiële deelnemers

 

   -      Het betekent vervolgens een goed en overzichtelijk

          (stappen-) plan en een heldere planning voorleggen met een

          concrete einddatum

 

Begeleiding en Ondersteuning

   -      Het project wordt begeleid en ondersteund door één

          of meer mensen van Triple T Community.

          Zij hebben de supervisie, de eindverantwoordelijkheid, de regie

          etc.

 

Het gebruik van werkvormen,

ontleend aan de theaterwereld,

biedt verrassende en creatieve

invalshoeken.

 

En mogelijkheden tot

verwerven van nieuw inzicht...:

... nieuw inzicht in eigen en

andermans competenties en

communicatieve vermogens.

 

En mogelijkheden om

competenties en vaardigheden

te versterken en uit te bouwen.

 

Het gaat erom de spelers zo ver

te brengen, dat ze op het toneel

met eigen probleemoplossing-

en komen; binnen gestelde

kaders en zonder souffleur

 

     Het gaat erom hen daarin

         vertrouwen te geven

 

 

^ Naar boven