Voor organisaties

Projecten komen tot stand:

 

  • Op aanvraag

  • Als aanbod

 

  • De lengte van voorstellingen voor organisaties kunnen
    variëren in tijd:

          Denk aan bijvoorbeeld:  minimaal  15 minuten,
                                           of:  maximaal 60 minuten.

Topics

De voorstelling wordt gemaakt rond één of meer topics die
binnen de betreffende organisatie actueel zijn.

Bijvoorbeeld:
       *  Om een (humoristische) spiegel voor te houden
       *  Als een intermezzo in een bedrijfsdag
       *  Bij de start van een organisatie-veranderingstraject
       *  Voor de hele organisatie
       *  Voor één of meer afdelingen
       *  Een netwerkbijeenkomst
       *  Zichtbaar maken: uitkomsten/resultaten van een
           voorgenomen traject
       *  Dito van een onderzoek

 

Voorbeeldthema's

   -      Denk daarbij maar eens aan thema's als:
          Communicatie; Eilandjes; Afspraken maken; Rivaliteit: e.a.

Mini mini voorstelling
Eén van de vormen die

Triple T Community aanbiedt, is een

mini-mini-voorstelling rond een topic

 

 

Tijdsduur
Een mini-mini-voorstelling

duurt 5 a 6, tot maximaal 10 minuten

 

 

Muziektheater
Triple T Community maakt

muziektheater; ook voor een
mini-mini-voorstelling.

Dus ook dan is het een voorstelling

met spel, muziek, zang en dans


Met een lach en een traan
Een belangrijk element bij
onze voorstellingen is humor.
Door ook een serieuze ondertoon zijn

humor en ernst altijd in balans

 

^ Naar boven