GIF Logo

 

LATENT TALENT BOVEN WATER 

COMMUNITY IN VERSCHEIDENHEID 

ORGANISATIE IN BEWEGING

Talent de ruimte bieden om te kunnen ontplooien en groeien; dat vraagt vertrouwen geven, dialoog én durf!

 En het lef positief zelfkritisch vermogen als waarde te hanteren en te borgen.

 In een bewegende organisatie vraagt dat competenties en vaardigheden: van medewerker én manager.

 Deze vaardigheden zijn niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Maar wel te ontwikkelen en te versterken.

Triple T Community geeft daar op eigen en unieke wijze invulling aan:

                        Bekijk wat dit voor u kan betekenen.                       

Bouwsteen 1

 

       Producties vóór
       organisaties
en hun
       medewerkers

 3 pijlers

Bouwsteen 2

 

       Producties mét
       medewerkers ván een
       organisatie

 3 pijlers

Bouwsteen 3

 

     Eigen theaterproducties

 

3 pijlers


Ontwikkelen en Groeien

  
      Vergt een lerende attitude                     Leren moet je willen


Er voor gáán =

 

           WAGEN   IS   WINNEN!

 

               Triple T Community

 
 ondersteunt    faciliteert    stimuleert 
 

 

 TRIPLE T COMMUNITY:


         M U Z I E K T H E A T E R


                  D I A L O O G

                    R U I M T E

     CONGRUENT LEIDERSCHAP


           Regie        &      Advies
Theater als Metafoor            Filmtaal

 

^ Naar boven